Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

390 - Slånbacken etapp 13

Planen omfattar fastigheterna Strand 1:3 och 1:183-1:187 med flera som ligger i Tyresö Strand.

Planen gör det möjligt att modernisera det äldre fritidshusområdet för att bygga permanentbostäder i området. En viss förtätning kan bli möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning. I samband med detta byggs kommunala vatten- och avloppsledningar ut och standarden på vägarna i området höjs.

Planen vann laga kraft: 19 mars 2011

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019
Upp

Hitta på sidan