407 - Bostäder, kontor och handel vid Tegvägen

Planen berör fastigheterna Näsby 8:1 och 8:3 i Trollbäcken.

Bostäder, kontor och handel vid Tegvägen -klicka för större karta

Planen gör det möjligt att bygga cirka 20 lägenheter i maximalt 5 våningar, samt kontor och handel i en separat byggnad.

Planen vann laga kraft: 16 oktober 2012

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan