90 - Bollmora kvarteret Siken med mera

Jämkning i stadsplan för Bollmora kvarteret Siken med mera i Bollmora.

Jämkningen innebär ingen principiell ändring av planen utan har tillkommit i samband med uppförandet av en panncentral i kvarteret Siken.

Planen vann laga kraft: 12 september 1960

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan