Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 19 juni 16:00

Tisdagen den 19 juni mellan kl 19.00 och 23.00 har Tyresö kommun underhåll av sina IT-system. Detta kan innebära driftstörningar på bland annat tyreso.se och e-tjänster.

90 - Bollmora kvarteret Siken med mera

Jämkning i stadsplan för Bollmora kvarteret Siken med mera i Bollmora.

Jämkningen innebär ingen principiell ändring av planen utan har tillkommit i samband med uppförandet av en panncentral i kvarteret Siken.

Planen vann laga kraft: 12 september 1960

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan