437 - Runstenen 4 och 8

Ändring av gällande detaljplan för fastigheterna Runstenen 4 och 8. Planområdet ligger i södra Gimmersta, i Tyresö Strand.

Runstenen 4 och 8

Planändringens syfte är att upphäva fastighetsplanen så att fastighetsgränsen kan förskjutas. På så sätt blir det en mer jämlik delning av tomterna.

Planen vann laga kraft: 22 april 2015

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan