Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

437 - Runstenen 4 och 8

Ändring av gällande detaljplan för fastigheterna Runstenen 4 och 8. Planområdet ligger i södra Gimmersta, i Tyresö Strand.

Runstenen 4 och 8

Planändringens syfte är att upphäva fastighetsplanen så att fastighetsgränsen kan förskjutas. På så sätt blir det en mer jämlik delning av tomterna.

Planen vann laga kraft: 22 april 2015

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan