135 - Sydost Tyresö kyrka

Området ligger mellan Östra Tyresö och Solberga. Förslaget gäller ändring av byggnadsplaner sydost Tyresö kyrka.

Syftet med planen är att begränsa byggnadsrätterna i området.

Planen vann laga kraft: 18 mars 1969

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan