25 - Del av Ällmora 1:1 och Dyvik 1:1 m.fl.

Planområdet ligger i Dyvik på Östra Tyresö

Detaljplanen utgör en ändring och ett tillägg till 1934 års avstyckningsplan för del av Ällmora 1:1 och Dyvik 1:1 m.fl.

Planen vann laga kraft: 16 januari 1936

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan