245 - Näsby 8:1

Detaljplan för Näsby 8:1 i Trollbäcken.

Planen syftar till att göra det möjligt för att en del av en stor fastighet kan bebyggas med en mindre servering närmast vägen.

Planen vann laga kraft: 12 september 1991

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan