66 - Del av Dyvik 1:1

Byggnadsplan för del av fastigheten Dyvik 1:1 på Östra Tyresö.

Planen gör det möjligt att uppföra sportstugor.

Planen vann laga kraft: 5 oktober 1954

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan