Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

66 - Del av Dyvik 1:1

Byggnadsplan för del av fastigheten Dyvik 1:1 på Östra Tyresö.

Planen gör det möjligt att uppföra sportstugor.

Planen vann laga kraft: 5 oktober 1954

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan