Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

21 - Viss del av Ällmora 1:1

Planområdet omfattar del av Ällmora på Östra Tyresö.

Detaljplanen är en avstyckningsplan för viss del av fastigheten Ällmora 1:1.

Planen vann laga kraft: 30 september 1935

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan