21 - Viss del av Ällmora 1:1

Planområdet omfattar del av Ällmora på Östra Tyresö.

Detaljplanen är en avstyckningsplan för viss del av fastigheten Ällmora 1:1.

Planen vann laga kraft: 30 september 1935

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan