46 - Näset 1:72 och 1:73

Planområdet ligger i Persudde i västra Trollbäcken.

Detaljplanen utgör en jämkning av byggnadsplan för fastigheterna Näset 1:72 och 1:73.

Planen vann laga kraft: 23 maj 1946

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan