Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

275 - Telegrafen, del av Raksta 1:3 och 1:4

Området ligger i Raksta. Detaljplan för Telegrafen, del av Raksta 1:3 och 1:4.

Syftet med planen är att möjliggöra avstyckning av tomt till det befintliga, äldre bostadshuset Telegrafen.

Planen vann laga kraft: 24 januari 1995

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan