Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 19 juni 16:00

Tisdagen den 19 juni mellan kl 19.00 och 23.00 har Tyresö kommun underhåll av sina IT-system. Detta kan innebära driftstörningar på bland annat tyreso.se och e-tjänster.

275 - Telegrafen, del av Raksta 1:3 och 1:4

Området ligger i Raksta. Detaljplan för Telegrafen, del av Raksta 1:3 och 1:4.

Syftet med planen är att möjliggöra avstyckning av tomt till det befintliga, äldre bostadshuset Telegrafen.

Planen vann laga kraft: 24 januari 1995

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan