Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

383 - Strandängarna, utbyggnadsområde, etapp 1

Planområdet beläget vid Erstaviken i Tyresö Strands nordvästra del.

Planens syfte är att utreda möjligheterna att uppföra ca 220 lägenheter i området, fördelade i fem olika hustyper med tillhörande bostadsgårdar och parkeringar.

Strandallén föreslås byggas ut med parallell gång- och cykelbana samt med en ny bussvändplats i väster. En viktig del av förslaget är att göra stranden i norr mer tillgänglig för allmänheten genom att anlägga ett nytt promenadstråk på spänger längs Erstaviken som ansluter till området runt småbåtshamnen i öster.

Planen vann laga kraft: 4 november 2010  

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2019
Upp

Hitta på sidan