256 - Gatukök vid Granängsvägen

Området ligger i Bollmora. Detaljplan för gatukök vid Granängsvägen.

Syftet med planen är att möjliggöra för ett gatukök i korsningen Granängsvägen/Bollmoravägen.

Planen vann laga kraft: 19 november 1992

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan