Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

211 - Ändring av byggnadsplaner Raksta m.fl.

Ändring av byggnadsplaner sydost Tyresö kyrka (Raksta, Bergholm, Solberga samt delar av Brevikshalvön) på Östra Tyresö

Planen vann laga kraft: 21 februari 1985

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan