211 - Ändring av byggnadsplaner Raksta m.fl.

Ändring av byggnadsplaner sydost Tyresö kyrka (Raksta, Bergholm, Solberga samt delar av Brevikshalvön) på Östra Tyresö..

Planen vann laga kraft: 21 februari 1985

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 oktober 2020

Hitta på sidan