Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

152 - Krusboda

Planområdet ligger i Krusboda och omfattar delar av fastigheterna Alby 1:1 och Bollmora 2:1.

Planen vann laga kraft: 4 maj 1972

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan