152 - Krusboda

Planområdet ligger i Krusboda och omfattar delar av fastigheterna Alby 1:1 och Bollmora 2:1.

Planen vann laga kraft: 4 maj 1972

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan