60 - Bredvik 1:1, Dyvik 1:1 m.fl.

Ändring av byggnadsplan för delar av fastigheterna Bredvik 1:1, Dyvik 1:1 m.fl på Östra Tyresö.

Planen vann laga kraft: 4 februari 1953

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan