60 - Bredvik 1:1, Dyvik 1:1 m.fl.

Ändring av byggnadsplan för delar av fastigheterna Bredvik 1:1, Dyvik 1:1 m.fl på Östra Tyresö.

Planen vann laga kraft: 4 februari 1953

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 maj 2022

Hitta på sidan