52 - Tyresö 1:289 m.fl.

Byggnadsplan för del av Tyresö 1:289 m.fl. i Tyresö socken.

Byggnadsplanen gör det möjligt att ett mindre parkområde flyttas söderut och att ett område för garageändamål slopas.

Planen vann laga kraft: 22 september 1949

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan