373 - Trygghetsboende vid Björkbacken

 Planområdet ligger Väster om Tyresö centrum i Bollmora.

Planen syftar till att skapa möjlighet att bygga bostäder för äldre i ett centrumnära läge med bra kommunikationer.

Planen vann laga kraft: 13 juli 2009

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2020

Hitta på sidan