252 - Strand 1:62

Området ligger i Öringe. Detaljplanen gäller för fastigheten Strand 1:62.

Syftet med planen är att möjliggöra permanent användning och bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla Rotviks gård.

Planen vann laga kraft: 9 oktober 1992

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan