Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

252 - Strand 1:62

Området ligger i Öringe. Detaljplanen gäller för fastigheten Strand 1:62.

Syftet med planen är att möjliggöra permanent användning och bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla Rotviks gård.

Planen vann laga kraft: 9 oktober 1992

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan