Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

252 - Strand 1:62

Området ligger i Öringe. Detaljplanen gäller för fastigheten Strand 1:62.

Syftet med planen är att möjliggöra permanent användning och bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla Rotviks gård.

Planen vann laga kraft: 9 oktober 1992

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan