Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 19 juni 16:00

Tisdagen den 19 juni mellan kl 19.00 och 23.00 har Tyresö kommun underhåll av sina IT-system. Detta kan innebära driftstörningar på bland annat tyreso.se och e-tjänster.

313 - Bostäder, Salvian

Planområdet är beläget i Östra Farmarstigen i Bollmora.

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att uppföra bostadshus genom att ändra användningen i planen från småindustriändamål till bostadsändamål.

Planen vann laga kraft: 11 april 2002

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan