Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

349 - Strand 1:452 och del av Strand 1:1

Planområdet ligger i Tyresö strand.

Karta över Strand 1:452 och del av Strand 1:1

Planområdet omfattar fastigheten Strand 1:452 och del av Strand 1:1. Fastigheten är i dag delbar i två fastigheter enligt gällande detaljplan som vann laga kraft den 5 december 2002. För att förbättra tillvaratagande av fastighetens topografi och en möjlighet att bilda två lämpliga tomter utökas fastigheten med ca 200 kvm av Strand 1:1.

Planen vann laga kraft: 9 juni 2006

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan