489 - Bergfotens förskola

Planen ligger i kommundelen Bollmora, cirka 1 kilometer sydväst om Tyresö centrum.

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att bygga en förskola, nytt gemensamt skolkök och matsal på fastigheten Näsby 4:1136. Den befintliga grundskolan ska ha möjlighet att utvecklas men avses behålla nuvarande skala och höjd.

Planen vann laga kraft: 4 juli 2023

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 januari 2024

Hitta på sidan