Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

352 - Industri, Bagaren 10

Planområdet ligger i östra kanten av Södra Lindalens industriområde i Bollmora.

Planen syftar till att göra det möjligt för Fontana Food att bygga till befintlig byggnad på fastigheten Bagaren 10. Utbyggnaden hamnar delvis på kommunägd naturmark, varför det krävs planändring. Tillbyggnaden omfattar 1000 m2 för lager. I ett senare skede finns planer på en utbyggnad för kontor.

Planen vann laga kraft: 11 oktober 2006   

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan