352 - Industri, Bagaren 10

Planområdet ligger i östra kanten av Södra Lindalens industriområde i Bollmora.

Planen syftar till att göra det möjligt för Fontana Food att bygga till befintlig byggnad på fastigheten Bagaren 10. Utbyggnaden hamnar delvis på kommunägd naturmark, varför det krävs planändring. Tillbyggnaden omfattar 1000 m2 för lager. I ett senare skede finns planer på en utbyggnad för kontor.

Planen vann laga kraft: 11 oktober 2006   

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan