64 - Del av Kumla Trädgårdsstad Skälsätra m.m.

Ändring av byggnadsplan för del av Kumla Trädgårdsstad Skälsätra.

Planen gör det möjligt för villabebyggelse, ett mindre område för handelsändamål och en handelsträdgård.

Planen vann laga kraft: 15 maj 1954

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan