Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

64 - Del av Kumla Trädgårdsstad Skälsätra m.m.

Ändring av byggnadsplan för del av Kumla Trädgårdsstad Skälsätra.

Planen gör det möjligt för villabebyggelse, ett mindre område för handelsändamål och en handelsträdgård.

Planen vann laga kraft: 15 maj 1954

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan