173 - Östra Öringe

Ändring och utvidgning av stadsplan för del av Öringe, mellan Tyresövägen och Öringesjön.

Planen vann laga kraft: 2 december 1977

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan