250 - Del av kv. Katten

Detaljplan för del av kvarteret Katten i Trollbäcken.

Planen syftar till att göra det möjligt för uppkomst av äldrebostäder, drygt 20 lägenheter i enplans parhus.

Planen vann laga kraft: 19 maj 1992

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan