263 - Gimmersta 1:65 m.fl.

Området ligger i Bollmora. Detaljplanen gäller för Gimmersta 1:65 m.fl.

Syftet med planen är att möjliggöra för bebyggelse av tvåvåningshus i stället för en förskola som tidigare var tänkt i området.

Planen vann laga kraft: 14 juni 1993

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan