488 - Kumla 3:175, Lönnvägen

Planområdet ligger ca 200 meter från Fornuddens park och skola samt ca 1 km från Trollbäckens centrum.

Detaljplanen syftar till att uppföra sex lägenheter i gruppboende för personer med behov av särskilt stöd enligt LSS (Lagen om Stöd och Service).

Planen vann laga kraft: 3 maj 2023

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 november 2023

Hitta på sidan