Anslagstavla

På Tyresö kommuns anslagstavla hittar du tillkännagivanden av justerade protokoll och övriga handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att kungöra. Du hittar även information om hur du kan överklaga ett kommunalt beslut.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Justerade protokoll tillkännages här på anslagstavlan och finns tillgängliga i kommunhuset. De flesta finns även att läsa på webbplatsen Insyn.

Insynlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Från och med den dag då protokollet tillkännages och tre veckor framåt kan de beslut som varje protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Stockholm.

Vill du ta del av själva protokollet klickar du på respektive tillkännagivande.

Anslag enligt plan- och bygglagen

  • Underrättelse om granskning

Norra Tyresö Centrum etapp 3 kvarter 11 och infrastruktur

Underrättelse om granskning

Norra Tyresö Centrum etapp 3 kvarter 11 och infrastruktur

Anslås: 2021-01-25
Nedtas: 2021-02-17


Hur du överklagar kommunala beslut

Alla som är medlemmar i kommunen (de som är folkbokförda, äger fast egendom, de som ska betala kommunalskatt eller är unionsmedborgare som är bosatt i kommunen) kan överklaga beslut med laglighetsprövning. Vid laglighetsprövning görs en prövning av om ett kommunalt beslut är lagligt eller inte. Frågor kring om det är ett lämpligt beslut som har fattats eller inte ligger utanför prövningen.

Du måste överklaga skriftligt inom tre veckor från det att det tillkännagivits på kommunens anslagstavla att nämndens, styrelsens eller fullmäktiges protokoll har justerats. Vid prövning av överklagandet får bara de omständigheter som du hänvisat till före klagotidens utgång beaktas.

Hur du överklagar ett kommunalt beslut

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 januari 2021