Anslagstavla

Här finns Tyresö kommuns officiella anslagstavla.

Anslagstavlan

På Tyresö kommuns officiella anslagstavla hittar du tillkännagivanden av justerade protokoll från kommunen och från våra kommunala förbund, kommunfullmäktiges sammanträden och delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd. Här hittar du även kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden

Anslås: 2024-06-05
Nedtas: 2024-06-27

Tillkännagivande av justerat protokoll 3 juni 2024 , 115.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden

Anslås: 2024-06-11
Nedtas: 2024-07-04

Tillkännagivande av justerat protokoll 3 juni 2024 , 962.3 kB.

Anslag

Anslag

Organ/Förvaltning

Anslås

Nedtas

Tillkännagivande av justerat protokoll
13 juni 2024 Södertörns överförmyndarnämnd

Södertörns överförmyndarnämnd

Södertörns överförmyndarnämnd

2024-06-14

2024-07-05

Tillkännagivande av justerat protokoll
13 juni 2024 Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden

2024-06-13

2024-07-08

Tillkännagivande av justerat protokoll
13 juni 2024 Individutskottet

Individutskottet

Individutskottet

2024-06-13

2024-07-08

Tillkännagivande av justerat protokoll
12 juni 2024 Valnämnden

Valnämnden

Valnämnden

2024-06-12

2024-07-05

Tillkännagivande av justerat protokoll
4 juni 2024 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

2024-06-12

2024-07-05

Tillkännagivande av sammanträde
19 juni 2024 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

2024-06-12

2024-06-20

Tillkännagivande av justerat protokoll
5 juni 2024 Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet

2024-06-11

2024-07-04

Tillkännagivande av justerat protokoll
5 juni 2024 Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet

2024-06-11

2024-07-04

Underrättelse om antagande
Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

2024-06-10

2024-07-02

Kungörelse
Valnämnden

Valnämnden

Valnämnden

2024-06-05

2024-06-28

Tillkännagivande av justerat protokoll
30 maj 2024 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2024-05-31

2024-06-23

Tillkännagivande av justerat protokoll
20 maj 2024 Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden

2024-05-31

2024-06-23

Tillkännagivande av justerat protokoll
31 maj 2024 Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden

2024-05-31

2024-06-24

Tillkännagivande av justerat protokoll
21 maj 2024 Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden

2024-05-30

2024-06-21

Tillkännagivande av justerat protokoll
23 maj 2024 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

2024-05-31

2024-06-24

Tillkännagivande av justerat protokoll
30 maj 2024 Individutskottet

Individutskottet

Individutskottet

2024-05-30

2024-06-24

Tillkännagivande av justerat protokoll
21 maj 2024 Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden

2024-05-28

2024-06-20

Tillkännagivande av justerat protokoll
22 maj 2024 Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

2024-05-27

2024-06-19

Tillkännagivande av justerat protokoll
23 maj 2024 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

2024-05-24

2024-06-17

Underrättelse om granskningsutlåtande
Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

2024-05-23

2024-06-13

Kungörelse om samråd
Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

2024-04-16

2024-05-17

Underrättelse om granskningsutlåtande
Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

2024-04-09

2024-05-07

Tillkännagivande av justerat protokoll
19 mars 2024 Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden

2024-03-25

2024-04-16

Tillkännagivande av justerat protokoll
19 mars 2024 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2024-03-21

2024-04-13

Hur du överklagar kommunala beslut

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga beslut med laglighetsprövning. Vid laglighetsprövning görs en prövning av om ett kommunalt beslut är lagligt eller inte. Frågor kring om det är ett lämpligt beslut som har fattats eller inte ligger utanför prövningen.

Du måste överklaga skriftligt inom tre veckor från det att det tillkännagivits på kommunens anslagstavla att nämndens, styrelsens eller fullmäktiges protokoll har justerats. Vid prövning av överklagandet får bara de omständigheter som du hänvisat till före klagotidens utgång beaktas.

När, hur och till vem överklagar man?

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till Förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha inkommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet är tillkännagett på kommunens digitala anslagstavla. Uppgift om när protokollet har tillkännagetts och när det tas bort finns angivet på anslagstavlan och även i protokollet för det sammanträde då beslutet fattades.

Hur du överklagar ett kommunalt beslut

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 juni 2024