Skicka faktura till kommunen

Här hittar du information om alla sätt att skicka fakturor till kommunen på. Fakturor till kommunen ska skickas elektroniskt enligt lagen om elektroniska fakturor som kom april 2019.

Läs mer om lagen om elektroniska fakturor till offentlig sektor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla fakturor till Tyresö kommun hanteras centralt. Det är därför viktigt att fakturorna innehåller beställarens namn och referens för att vi ska kunna handlägga fakturan snabbt till förvaltningarna och ni få betalt i tid.

De som är certifierade beställare för kommunen vet vilka uppgifter ni som leverantör behöver. Känner de inte till dessa uppgifter så har de inte heller behörighet att beställa varor och tjänster för kommunens räkning.

Som avtalad leverantör till kommunen kan du ansluta dig till vårt inköpssystem.

Mer information om e-handel och hur du ansluter dig

Genom att skicka elektroniska fakturor till Tyresö kommun gör du fakturahanteringen mer effektiv samt hjälper oss och er att värna om miljön. Du säkerställer även leveransen av fakturan.

Kom igång med e-faktura

Kan du redan skicka e-faktura? Då är det bara att börja! Vi använder oss av VAN-operatören Pagero. Vi har GLN 7381020380000 samt e-fakturaadress 2120000092. 

Läs mer på vår projektsida hos Pagero Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi är även anslutna till Peppol och har Peppol-ID: 0007:2120000092. Accesspunkten finns hos vår VAN-operatör Pagero.

Läs mer om hur du ansluter dig till Peppol Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte skickar e-faktura idag är det bra att börja med att värdera hur många fakturor du skickar till kommunen.

Mindre volymer

Större volymer

Vad en faktura ska innehålla

Den som beställer en vara eller tjänst är ansvarig för att uppge sin referenskod (beställarkod). Utöver referenskoden ska fakturamottagarens namn också anges, i ett annat fält än referenskoden. Saknas en giltig referens riskerar betalningen att bli försenad.

Tänk på att be leverantören om att få 30 betaldagar efter fakturadagen. Detta för att vi ska hinna betala i tid. Det är lagstyrt att ha max 30 dagar efter fakturadatum och vi får därför inte begära längre tid för betalning.

Om förfallodatum infaller på en helgdag har kommunen rätt att förskjuta betalning av fakturan till nästkommande vardag/bankdag utan att kommunen belastas med en påminnelseavgift. Vid ofullständiga e-fakturor kontaktas utföraren omgående för rättelse.

I det fall en rekvisition har använts eller beställningen är gjord via kommunens inköpssystem behöver ingen referens anges, då räknas istället ordernumret som referens. Viktigt är att detta anges i fältet för ordernummer. Tyresö kommuns ordernummer består av bokstäverna TK följt av 9 siffror, exempelvis TK123456789.

Nedan listas all information som måste finnas med på fakturan:

 • Leverantörens namn och adress
 • Leverantörens organisations-/momsregistreringsnummer
 • Leverantörens bank-/plusgiro
  Finns inte ett gironummer kräver vi kontobevis innan fakturan kan betalas, läs mer om det här. Länk till annan webbplats.
 • Om leverantören har F-skattsedel
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum och förfallodatum
 • Referens (beställarkod) eller ordernummer
 • Namn på fakturamottagare
 • Leveransadress
 • Leveransdatum/period
 • Tyresö kommuns GLN: 7381020380000
 • Tyresö kommuns fakturaadress
 • Tyresö kommuns organisationsnummer 212000-0092
 • Tyresö kommuns momsregisteringsnummer SE212000009201
 • Nettobelopp per momssats
 • Momssats i %
 • Momsbelopp
 • Valuta
 • Totalt fakturerat belopp
 • Specifikation över vad som faktureras
 • Vid kreditering ska fakturanummer på motsvarande debet anges
 • Vid eventuell räntefakturering ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas

PDF-fakturor

Vi tar inte längre emot PDF-fakturor från leverantörer som inte är undantagna enligt lagen om elektroniska fakturor. Tillhör du någon av de verksamheter som är undantagna kan du skicka PDF-fakturor via e-post till efakt@tyreso.se. Endast en PDF-faktura per e-post.

Pappersfakturor

Vi tar inte längre emot pappersfakturor från leverantörer som inte är undantagna enligt lagen om elektroniska fakturor. Tillhör du någon av de verksamheter som är undantagna tar vi emot pappersfakturor och skannar in centralt i kommunen. Pappersfakturor skickas till nedanstående adress. Observera att endast fakturor som är skickade till denna adress kommer att hanteras:

Tyresö kommun
Box 310
135 29 Tyresö

För att fakturan ska kunna hanteras via skanning ska referensen och mottagarens namn finnas på fakturan.

Från och med 1 april 2019 är det endast myndigheter som har rätt att skicka pappersfakturor.

Giro saknas

I det fall företaget saknar gironummer kräver vi kontobevis för att kunna betala fakturan. Detta eftersom vi på annat sätt inte kan bekräfta att det kontonummer som är angivet faktiskt tillhör företaget och vi vill säkerställa att vi betalar rätt.

Fakturan anses inte vara komplett förrän företaget kan bevisa för oss att angivet kontonummer är knutet till företaget.

Du kan skicka in ditt kontobevis till e-inkop@tyreso.se.

Påminn oss

Betalningspåminnelser skickas med fördel via e-post till e-inkop@tyreso.se. Skicka gärna med en kopia på fakturan i samband med påminnelsen i det fall vi inte mottagit fakturan.

Vid ofullständiga fakturor äger leverantören inte rätt att sända kommunen påminnelseavgift eller dröjsmålsränta.

Sidan publicerad av: ekonomi@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 mars 2024