Öppna data

Öppna data är digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar (till exempel upphovsrätt). Här kan du se och hämta data från Tyresö kommuns verksamheter, om du exempelvis vill utveckla någon applikation där du behöver använda datan.

 
Sidan publicerad av: webmaster@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 januari 2024

Hitta på sidan