Trygghet och säkerhet

Du som bor, arbetar eller vistas i Tyresö ska känna dig trygg och säker. Därför är arbetet med trygghet och säkerhet en av kommunens viktigaste uppgifter.

Om trygghet och säkerhet

 • Kommunens säkerhetsarbete

  En trygg och säker kommun är en viktig del av kommunens kvalitet. I säkerhetsarbetet ingår arbetet med bland annat försäkringar, internt skydd, personsäkerhet, skadegörelse samt lagstadgade krav om planering för att förebygga brand och andra typer av olyckor samt extraordinära händelser.
 • Krisberedskap

  Vad behöver du tänka på vid kris? Vilket är ditt ansvar och vilket ansvar har kommunen? Här kan du läsa om vikten av att vara förberedd vid en kris.
 • Brottsförebyggande arbete

  Tyresö kommun har en målsättning: Alla ska kunna känna sig trygga i Tyresö – överallt och dygnet runt. Här kan du läsa om hur vi arbetar brottsförebyggande.
 • Drogförebyggande arbete

  Tyresö kommun satsar på drogförebyggande arbete. Kommunens målsättning är att höja debutåldern för alkoholkonsumtion bland ungdomar, minska berusningsdrickande och på sikt få ett narkotikafritt samhälle.
 • Grannsamverkan

 • Skydd mot olyckor

  Alla har vi ansvar för att minska antalet olyckor och konsekvenserna av en eventuell olycka. I Lag om skydd mot olyckor som trädde i kraft 1 januari 2004 förtydligas allas ansvar. Även du som enskild innevånare har ett ansvar för din egen säkerhet. Vi arbetar aktivt med att det ska kännas tryggt att bo, arbeta och vistas i Tyresö! I samarbete med bland annat Södertörns brandförsvarsförbund arbetar vi fram olika handlingsplaner för att förebygga olyckor och skulle olyckan väl vara framme så ska konsekvenserna blir så begränsade som möjligt. 
 • Bevakning och väktare

  Väktarna arbetar både förebyggande och vid larm. Ett av syftena med bevakningen är att arbeta preventivt för att skapa en trygg och säker kommun för de som bor, verkar och vistas i kommunen.
 • Försäkringar

  Kommunen har flera former av försäkringar som kollektiv olycksfallsförsäkring för skola och socialtjänst, tjänstereseförsäkring och patientförsäkring.
 • Ett tryggare Granängsringen

  Inom satsningen Ett tryggare Granängsringen tar kommunen tillsammans med Tyresö Bostäder, föreningar, polis, näringsliv och de boende gemensamt ansvar för att öka tryggheten i området.
 • Trygg i Tyresö

  Du som bor, arbetar eller vistas i Tyresö ska känna dig trygg och säker. Därför är arbetet med trygghet en av kommunens viktigaste uppgifter. Trygghet handlar om hur vi upplever vår egen säkerhet. Tyresö kommun har målsättningen att alla ska kunna känna sig trygga i Tyresö – överallt och dygnet runt.
Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 maj 2024

Hitta på sidan