Tyresöfakta

Här hittar du statistik om kommunen och invånarna, uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.

Befolkning

Befolkningen i Tyresö ökade under 2022 med 152 personer till 49 214 invånare. Under 2022 var inflyttningen 111 personer högre än utflyttningen. Antalet födda uppgick till 406 medan 374 personer avled under året. (Källa: Statistiska centralbyrån, SCB)

Mer statistik finns på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Areal

Tyresös areal uppgår till 10 123 hektar varav 3 100 hektar består av vatten.

Kommunalskatt 2023

Totalt: 31,58
Till kommunen: 19,50
Till regionen: 12,08

Är du medlem i Svenska Kyrkan tillkommer en kyrkoskatt på 0,8.

Jämför Tyresö med andra kommuner

På SCB finns möjlighet att jämföra kommuner med varandra gällande befolkning, ålder, inkomst och en hel del annat.

Kommuner i siffror Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 februari 2024