Tyresöfakta

Här hittar du statistik om kommunen och invånarna, uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.

Befolkning

Befolkningen i Tyresö ökade under 2021 med 384 personer till 49 062 invånare. Under 2021 var inflyttningen 165 personer högre än utflyttningen. Antalet födda uppgick till 478 medan 306 personer avled under året. (Källa: Statistiska centralbyrån, SCB)

Mer statistik finns på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Areal

Tyresös areal uppgår till 10.200 hektar varav 3.100 hektar består av vatten

Kommunalskatt 2022

Totalt: 31,58
Till kommunen: 19,50
Till regionen: 12,08

Är du medlem i Svenska Kyrkan tillkommer en kyrkoskatt på 0,8.

Jämför Tyresö med andra kommuner

På SCB finns möjlighet att jämföra kommuner med varandra gällande befolkning, ålder, inkomst och en hel del annat.

Kommuner i siffror Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 augusti 2022