Fakta och statistik

Här finns information om hur du enkelt kan hantera dina fakturor från och till kommunen. Här finns även information för dig som vill få siffror på Tyresö kommun som organisation och bostadsort.

Om fakta och statistik

 • Fakturor från Tyresö kommun

  Här får du svar på frågor om dina fakturor från kommunen så som autogiro, e-faktura, delbetalning, tillgodo och påminnelse.
 • Skicka faktura till kommunen

  Här hittar du information om alla sätt att skicka fakturor till kommunen på. Fakturor till kommunen ska skickas elektroniskt enligt lagen om elektroniska fakturor som kom april 2019.
 • Sök leverantörsfakturor

  Här kan du söka fram information om vilka leverantörsfakturor som kommunen betalar. Det finns en excelfil för varje månad.
 • Tyresöfakta

  Här hittar du statistik om kommunen och invånarna, uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.
 • Skatt och skattesats

  Kommunalskatt är en del av den skatt du betalar på din inkomst. Den består av två delar: skatt som du betalar till kommunen och en skatt som du betalar till regionen.
 • Öppna data

  Öppna data är digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar (till exempel upphovsrätt). Här kan du se och hämta data från Tyresö kommuns verksamheter, om du exempelvis vill utveckla någon applikation där du behöver använda datan.
Sidan publicerad av: ekonomi@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 april 2024

Hitta på sidan