Insyn och påverkan

Du som är Tyresöbo kan på olika sätt påverka och göra din röst hörd. På de här sidorna kan du läsa om hur du kan kontakta och påverka kommunen, och ta del av hur kommunen arbetar och vilka beslut som fattas.

Om insyn och påverkan

 • Sammanträden och protokoll

  På webbplatsen Insyn publiceras kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas dagordningar med tillhörande handlingar och sammanträdesprotokoll. Nedan hittar du även sammanträdesplan.
 • Synpunkter och felanmälan

  Hjälp till att förbättra kommunens verksamheter! Lämna dina synpunkter i formuläret på den här sidan.
 • Press och information

  Är du journalist? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig med dina frågor och med att hitta rätt person.
 • Tyresöinitiativet

  Genom Tyresöinitiativet kan du snabbt och enkelt lämna förslag till Tyresös politiker direkt på kommunens webbplats. Du kan också stödja andras förslag och på så sätt visa kommunens politiker att många tycker likadant i en särskild fråga.
 • Överklaga beslut

  Kommunala beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär eller genom laglighetsprövning.
 • Arkiv och handlingar

  Arkivet består av allmänna handlingar och de flesta av dem är offentliga, det vill säga att alla har rätt att ta del av dem.
 • Allmänna val

  Hur ofta är det val? Vem får rösta? Vilka myndigheter sköter valen? Dessa allmänna frågor får du svar på här.
 • Val till Europaparlamentet

  Genom att rösta i valet till Europaparlamentet har du möjlighet att vara med och påverka EU:s politik. Val sker vart femte år – nästa val är den 9 juni 2024.
 • GDPR – så behandlar vi dina personuppgifter

  Tyresö kommun behandlar dina personuppgifter när du använder kommunens tjänster och service eller när du på något sätt är i kontakt med kommunen. Här beskriver vi hur Tyresö kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
 • Visselblåsarfunktion

  Tyresö kommuns visselblåsarfunktion gör det enkelt och tryggt att anmäla misstänkta missförhållanden och oegentligheter inom kommunens nämnder, förvaltningar samt Tyresö bostäder.
 • Kopieringstaxa

  Kopieringstaxan talar om vad det kostar att få ut kopior på handlingar från kommunen. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige den 26 oktober 2023 § 62 och gäller från och med 1 januari 2024.
 • Kommungemensamma områden

  Tyresö kommun testar ett nytt arbetssätt för att utveckla kommunens verksamheter tillsammans med Tyresöborna och över organisatoriska gränser. I medskapande med Tyresöborna har vi format kommungemensamma områden som vi behöver hitta nya lösningar på för att nå våra mål och vår vision.
Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 februari 2024

Hitta på sidan