Arkiv och handlingar

Arkivet består av allmänna handlingar och de flesta av dem är offentliga, det vill säga att alla har rätt att ta del av dem.

I kommunarkivet förvaras handlingar som ska bevaras för all framtid och inte längre används i den löpande verksamheten.

Om du vill ta del av allmänna handlingar i arkivet kan du kontakta kommunarkivet via telefon, e-post eller på plats. Du behöver inte boka tid men kontakta gärna arkivet innan ditt besök så att vi kan förbereda och ta fram det material som kan vara av intresse.

Frågor och svar kring begäran av handlingar

Undantag från rätten att ta del av allmänna handlingar

Det är i offentlighet- och sekretesslagen som det regleras i fall allmänna handlingar är sekretessbelagda och därför inte kan lämnas ut. Handlingar som kan omfattas av sekretess är patientjournaler och handlingar från socialtjänsten. En prövning görs alltid för att bedöma om en handling är sekretessbelagda eller inte innan de lämnas ut.

Handlingar från 1800-talet fram till idag

Hos kommunarkivet finns handlingar som berättar om förhållanden och händelser i Tyresö från 1800-talet och fram till idag. Tyresö kommun bildades 1862, innan dess var det Tyresö socken.

Läs mer om kommunens handlingsbestånd

Tyresöarkivet

Under våren 2021 har ett arbete med att skapa ett arkiv för Tyresös kulturhistoria påbörjats i kommunen. I arkivet kommer dokument att bevaras som speglar människor och verksamheter i Tyresö.

Läs mer om Tyresöarkivet

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 mars 2024