Kopieringstaxa

Kopieringstaxan talar om vad det kostar att få ut kopior på handlingar från kommunen.

Taxan är fastställd av kommunfullmäktige den 26 oktober 2023 § 62 och gäller från och med 1 januari 2024.

Allmänt om kopieringstaxan

Kopieringstaxan gäller för samtliga förvaltningar och kontor inom kommunen.

Kopieringstaxan talar om vad du behöver betala om du vill få kopior på allmänna handlingar ifrån kommunen. Den talar även om vad det kostar om du vill kopiera eget material eller material som inte är allmän handling.

Kommunen får även ta betalt i förskott vid vissa fall.

Det är inte tillåtet att ta betalt för arbetstid för framtagning eller kopiering av allmänna handlingar.

Dubbelsidiga kopior eller utskrifter räknas som 2 sidor.

Kostnaden gäller oavsett om den allmänna handlingen finns som en digital- eller pappershandling vid utlämnande av papperskopior.

Kostnad för papperskopior av allmänna handlingar

Format

Sidantal

Kostnad

A4 och A3

1-49

Gratis

A4 och A3

50

100 SEK

A4 och A3

Alla sidor utöver 50 sidor

2 SEK/styck

A2

1

110 SEK (Haningetryckeris prislista)

A1

1

165 SEK (Haningetryckeris prislista)

A0

1

285 SEK (Haningetryckeris prislista)


Kopiering av annat material

Typ av material

Kostnad

Kopiering av eget material

3 SEK/sida

Kopiering av handlingar som inte är allmänna

3 SEK/sida


Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post, men om det bedöms lämpligt med tanke på sekretess och personuppgifter kan vi skicka handlingar med e-post.

Kostnad

Medium

Kostnad

Flyttbart lagringsmedium t.ex. USB eller CD

Självkostnadspris

Kostnad för sammanställningar, avskifter och utdrag ur allmänna handlingar

Typ av kopia

Kostnad

Utdrag/sammanställning ur betygskatalog om den görs från analog förlaga

125 SEK

Kopia av ljudupptagning på fysiskt medium

120 SEK

Kopia av videoupptagning på fysiskt medium

600 SEK

Kommunen får ta betalt i förskott för kopiering, detta ska bedömas utifrån fall till fall och det är ett undantag.

Det får inte fattas ett generellt beslut om detta i kommunfullmäktige.

Kommunen bör inte ta betalt av dessa:

  • Anställda som begär ut handlingar inom ramen för sina uppdrag
  • Förtroendevalda som begär ut handlingar inom ramen för sina uppdrag
  • Fackliga representanter som begär ut handlingar inom ramen för sina uppdrag
  • Andra myndigheter
  • Massmedia

Om du behöver betala för kopior av allmänna handlingar och vara anonym så behöver du komma till kommunhuset för att hämta och betala för handlingarna som du begärt ut i kommunens servicecenter.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 mars 2024