Tyresöarkivet

Tyresöarkivet är ett nytt kulturhistoriskt arkiv inom Tyresö kommun. I arkivet bevaras handlingar som speglar människor och verksamheter i Tyresö. Vill du bidra till att bevara en del av Tyresös historia, kontakta oss.

Skulptur med mor och barn vid plaskdamm på Bollmora torg

Gamla busstorget i Tyresö centrum 1971. Höghuset i bakgrunden är nuvarande kommunhus. Foto: Peter Myhr

Ett arkiv som Tyresöarkivet kan ses som en minnesinstitution i samhället. Minnen som vittnar om oss människor, vilka vi har varit under en viss tid och i ett visst sammanhang. Ambitionen är att handlingarna i arkivet ska bevaras under en oöverskådlig tid för framtida forskning. Utan handlingar går minnet förlorat.

Tyresöarkivet finns särskilt till för medborgarna i kommunen, som en källa till historisk kunskap och som en del av en utåtriktad verksamhet med historisk anknytning.

Vilka handlingar bevaras i arkivet?

I Tyresöarkivet är det Tyresös lokala historia som tillvaratas. Det kan vara arkivhandlingar från föreningar, företag, gårdar och privatpersoner. Materialet kan bestå av exempelvis bilder och affischer men också skriftliga dokument som protokoll, ritningar, brev och dagböcker.

Tyresöarkivet eftersträvar att ett tvärsnitt av Tyresös medborgare och verksamheter ska finnas representerade i arkivet. Det kan vara de som har haft en avgörande inverkan i samhället men också de som har verkat i det lilla. Framtida forskning bör ha tillgång till minnen som återger samhället i hela dess utformning.

För att göra arkivet tillgängligt och sökbart för medborgare, forskare och andra intressenter kommer delar av arkivet att digitaliseras.

Har du material du vill lämna in?

Har du eller exempelvis din förening, bilder, affischer eller skriftliga dokument som du tror kan vara av intresse för arkivet, kontakta arkivarie Eva Joelsson på 08-578 282 43 eller på kommunarkivet@tyreso.se.

Att överlämna handlingar till Tyresöarkivet innebär att de bevaras i en särskild arkivlokal, till skydd mot skada. Handlingarna hålls samman och riskerar inte att skingras eller försvinna.

Vill du veta mer?

Har du frågor om ditt material eller frågor i allmänhet om Tyresöarkivet, kontakta arkivarie Eva Joelsson på 08-578 282 43 eller på kommunarkivet@tyreso.se.

Inslag i Tyresöradion december 2022 Länk till annan webbplats.

Reportage om Tyresöarkivetpå tyreso.se 2021

På Instagram kan du se ett smakprov från arkivet, följ oss på @tyresoarkivet Länk till annan webbplats..

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 april 2024