Tyresöarkivet

Under våren 2021 har ett arbete med att skapa ett arkiv för Tyresös kulturhistoria påbörjats i kommunen. I arkivet kommer dokument att bevaras som speglar människor och verksamheter i Tyresö.

Skulptur med mor och barn vid plaskdamm på Bollmora torg

Skulpturen Källan av konstnär Håkan Bonds i ett foto från 1971. Den stod tidigare på Bollmora torg och finns nu i Tyresö stadspark. I bakgrunden ser du Forellskolan och Bio Forellen. Foto: Peter Myhr.

Idag finns dokument i förvar hos enskilda föreningar, företag och privata personer. Det kan röra sig om exempelvis fotografier, protokoll, ritningar, brev och dagböcker. Dessa ska samlas in och ordnas i arkivlokaler. För att göra arkivet tillgängligt och sökbart för medborgare, forskare och andra intressenter kommer delar av arkivet att digitaliseras.

Tyresöarkivet ska särskilt finnas till för medborgarna i kommunen som en källa till historisk kunskap och vara en del av en utåtriktad verksamhet med historisk anknytning.

Vi jobbar med Tyresöarkivet

Ansvarig arkivarie är Eva Joelsson som med stöd av arkivassistent Carolina Virtala, kommunarkivarie Maria Bring och kultursamordnare Lena Guthe kommer att etablera arkivet. Arbetet sker i samverkan mellan kommunkansliet och kultur- och fritidsförvaltningen.

Läs reportage om Tyresöarkivet där vi intervjuat de ansvariga medarbetarna

I slutet av 2021 planerar Eva och övriga medarbetare att påbörja insamling av dokument från enskilda föreningar, företag och privatpersoner.

Information om arkivets fortlöpande arbete kommer att publiceras på denna sida.

Har du frågor som rör Tyresöarkivet eller dokument du tror kan vara av intresse för arkivet är du välkommen att mejla kommunkansli@tyreso.se

Följ Tyresöarkivet på instagram!

Nu kan du se smakprov ur arkivet på @tyresoarkivet Länk till annan webbplats.

Läs mer i nyhetsartikeln om instagramkontot

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 december 2021