Allmänna val

Hur ofta är det val? Vem får rösta? Vilka myndigheter sköter valen? Dessa allmänna frågor får du svar på här.

När är det val?

Allmänna val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige är det vart fjärde år. Nästa val äger rum söndagen den 11 september 2022. Under Relaterad information finns länk till Valmyndighetens webbplats med information om valet.

Resultatet i valet 2018 Länk till annan webbplats.

Val till Europaparlamentet är det vart femte år. Senaste valet till Europaparlamentet var den 26 maj 2019.

Resultat i valet till Europaparlamentet 2019 Länk till annan webbplats.

Folkomröstningar i enskilda frågor kan genomföras efter beslut i riksdagen eller i kommunfullmäktige.

  • Den 23 september 2012 hade Tyresö sin senaste folkomröstning. Frågan löd: Ska Tyresö kommun fortsätta tillämpa den nya taxan inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning som beslutades i april 2011?
  • Även i september 2006 hade Tyresö en folkomröstning. Då kunde Tyresöborna lämna sin åsikt om trängselskatten i Stockholm.

Vem har rösträtt?

För att få rösta i riksdags-, region- och kommunfullmäktigevalen måste man vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år senast på valdagen. Utländska medborgare får rösta i landstings- och kommunfullmäktigevalen om de har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före valdagen.

Hur går valet till?

Den som är röstberättigad får ett röstkort med posten, där det står i vilken vallokal man får rösta och när vallokalen är öppen. Senast 18 dagar före valet ska röstkortet ha kommit.

Du kan rösta personligen eller via ombud i vallokal på valdagen. Det går även att rösta på vissa sjukhus, ålderdomshem, kriminalvårdsanstalter med flera (viss dag), på svenska utlandsmyndigheter eller genom brevröstning i Schweiz och Tyskland samt ombord på svenska fartyg i utrikes fart.

Valhemligheten är en förutsättning för fria val. Man ska inte kunna få reda på hur en viss person har röstat. Röstningsförfarandet är därför hemligt.

Vilka myndigheter sköter valen?

Valmyndigheten ansvarar för förberedelser och genomförande av allmänna val. Valmyndigheten svarar för röstlängder och röstkort. Länsstyrelsen och kommunens valnämnd har ansvaret på regional och lokal nivå.

Se länkar under relaterad information.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 april 2022