Allmänna val

Hur ofta är det val? Vem får rösta? Vilka myndigheter sköter valen? Dessa allmänna frågor får du svar på här.

När är det val?

Allmänna val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige är det vart fjärde år. Det senaste valet hölls söndagen den 11 september 2022. Under Relaterad information finns länk till Valmyndighetens webbplats med information om valet.

Resultatet i valet 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Val till Europaparlamentet är det vart femte år. Senaste valet till var den 26 maj 2019. Nästa val till Europaparlamentet är den 9 juni 2024

Resultat i valet till Europaparlamentet 2019 Länk till annan webbplats.

Folkomröstningar i enskilda frågor kan genomföras efter beslut i riksdagen eller i kommunfullmäktige.

 • Den 23 september 2012 hade Tyresö sin senaste folkomröstning. Frågan löd: Ska Tyresö kommun fortsätta tillämpa den nya taxan inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning som beslutades i april 2011?
 • Även i september 2006 hade Tyresö en folkomröstning. Då kunde Tyresöborna lämna sin åsikt om trängselskatten i Stockholm.

Vem har rösträtt?

För att få rösta i riksdags-, region- och kommunfullmäktigevalen måste man vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år senast på valdagen. Utländska medborgare får rösta i region- och kommunfullmäktigevalen om de har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före valdagen.

Hur går valet till?

Den som är röstberättigad får ett röstkort med posten, där det står i vilken vallokal man får rösta och när vallokalen är öppen. Senast 18 dagar före valet ska röstkortet ha kommit.

Du kan rösta personligen eller via bud i vallokal på valdagen. Det går även att förtidsrösta personligen eller via bud. Den som har rösträtt men bor utomlands kan brevrösta från utlandet alternativt rösta på ambassad eller konsulat.

Valhemligheten är en förutsättning för fria val. Man ska inte kunna få reda på hur en viss person har röstat. Röstningsförfarandet är därför hemligt.

Vilka myndigheter sköter valen?

Valmyndigheten ansvarar för förberedelser och genomförande av allmänna val. Valmyndigheten svarar för röstlängder och röstkort. Länsstyrelsen och kommunens valnämnd har ansvaret på regional och lokal nivå.

Se länkar under relaterad information.

Kommunen ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att ha enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker.

Det här är kommunen skyldig att erbjuda:

 • Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
 • Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Bostadsförsörjning

Det här är exempel på verksamheter som är frivilliga för kommunen att erbjuda:

 

 • Öppen förskola
 • Kultur- och fritidsverksamhet
 • Byggande av bostäder
 • Energirådgivning
 • Hälso- och viss sjukvård i hemmet
 • Sysselsättning
 • Näringlivsutveckling

På Valmyndighetens webbplats finns information på många olika språk om hur valet går till.

Klicka här för att komma till information på olika språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 januari 2024