Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Var finns handlingarna jag söker?

Här hittar du de vanligaste frågorna kring begäran av handlingar som kommer till kommunarkivet och kommunen. Läs om vart du ska vända dig samt vilka uppgifter vi kan behöva från dig.

Frågor och svar på var handlingar finns i kommunen

Kommunarkivet har betygskataloger och kopior av betyg från grundskola, men om du har gått ut under de två senaste åren – vänd dig först till skolan.

Om du inte gick ut skolan så finns det möjlighet att få kopior ur betygskatalogerna, men kommunarkivet gör inga sammanställningar av betygen.

Skolor som inte levererat

Alla grundskolor har inte levererat sina handlingar till kommunarkivet. Det betyder att om du gått ut från Dalskolan efter 1992 så får du vända dig direkt till skolan.

Skolor som har levererat

Om du gick ut på någon annan skola så behöver vi dessa uppgifter för att kunna hitta ditt grundskolebetyg:

 • Namn (som ogift)
 • Personnummer
 • Skola
 • Året du slutade skolan
 • Telefonnummer (dagtid)
 • Hemadress (om du önskar få betyget hemskickat) annars går det bra att hämta ut det i receptionen i kommunhuset).

Kommunarkivet har betygskataloger och kopior av betyg från gymnasiet, men om du har gått ut under de två senaste åren ska du först vända dig till expeditionen på gymnasiet.

Om du inte gick ut gymnasiet men skulle ha gjort det efter år 2000 så ska du också kontakta Tyresö gymnasium. De skriver ut ett samlat betygsdokument åt dig.

Kontakta expeditionen på Tyresö gymnasium på telefon 08-578 299 40 eller via e-post: gymnasium@tyreso.se

Gymnasiebetyg

Om du tog studenten för mer än 3 år sedan så behöver arkivet följande uppgifter för att finna ditt gymnasiebetyg:

 • Namn (som ogift)
 • Personnummer
 • Linje/program du gick
 • Året du tog studenten
 • Telefonnummer
 • Hemadress om du vill få betyget hemskickat, annars kan du hämta det i receptionen i kommunhuset.

Skicka uppgifterna till kommunarkivarien via e-post: maria.bring@tyreso.se
Eller ring på telefon 08-578 292 36

C3L/Komvux

För betyg från Komvux så finns det betyg fram till 1995 i kommunarkivet rör det kursintyg så finns det fram till år 2005, då behöver vi:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kursen/kurser du läste
 • Året du läste

För senare betyg, kontakta C3L på telefon 08-578 275 00 eller via e-post info-C3L@tyreso.se

Kompletta serier med skolhälsovårdsjournaler finns för de som är födda 1984 och framåt. Om du är född tidigare än detta så bör du finnas med om du är född den 5e, 15e eller 25e varje månad. Dessa omfattas av det nationella urvalet som är undantagna gallring för forskningssyfte. Men är du född ett annat datum kan det finnas kvar ändå.

Det arkivet behöver för att kunna återfinna din journal är:

 • Personnummer
 • Namn

Dessa journaler omfattas av sekretess vilket innebär att du personligen måste hämta ut dessa på posten eller visa legitimation i vår reception. Är det inte din journal du begär ut behöver kommunarkivet få in en fullmakt från den personen som journalen handlar om.

Barnhälsovårdsjournaler återfinns hos landstingsarkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För hjälp med handlingar som rör bygglov, planarbete, trafik och exploatering och park, kontakta Servicecenter på telefon 08-578 291 00 eller via e-post: servicecenter@tyreso.se

 

Dessa ärenden finns i kommunarkivet fram till och med 2007.

Arkivet behöver då veta:

 • Fastighetsbeteckning
 • Adress
 • Vad ärendet gäller

Rör det markradonkartor finns dessa i kommunarkivet. Arkivet lämnar inte ut kopior på kartor utan dessa får du ta del av på plats genom att boka en tid med arkivet.

Övriga handlingar från 2008 och framåt finns hos Södertörnsmiljö och hälsoskyddsförbund i Haninge.

Du kan kontakta dem via e-post miljokontoret@smohf.se eller på telefon 08-606 93 00.

Kommunarkivet har diarieförda ärenden till och med 2009 med undantag för stadsbyggnadsförvaltningen som har sina egna diarieförda handlingar. För ärenden från 2010 och framåt kontakta respektive förvaltning.

Dessa handlingar omfattas av sekretess och en sekretessprövning kommer att göras. Du har rätt att ta del av det i akten som rör dig och din placering. Förekommer det andra personer i akten kommer detta att maskeras om vi inte får in fullmakter från dem du tror kan finnas omnämnda.

Uppgifter arkivet behöver:

 • Fullständigt namn (eventuella efternamn)
 • Personnummer
 • Moderns personnummer och namn
 • Faderns personnummer och namn
 • Eventuellt personnummer och namn på syskon
 • Telefonnummer (då vi mest troligt behöver talas vid några gånger)
 • Fullmakter från personer som kan tänkas vara omnämnda i akten (om det går, annars görs bedömningen utan dessa)

Tyresö kommun har dessvärre inget lokalhistoriskt arkiv. Men det finns en del bevarade fotografier och liknande. Dessa återfinns hos kulturenheten.

Kontakta kulturenheten på telefon 08-5782 9107 eller e-post: kulturen@tyreso.se.

Du kan även kontakta Tyresö hembygdsförening för historiskt material.

Tyresö hembygdsföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 november 2019
Upp