Var finns handlingarna jag söker?

Här hittar du de vanligaste frågorna kring begäran av handlingar (exempel på vanliga beställningar är betyg, miljöärenden) som kommer till kommunarkivet och kommunen. Läs om vart du ska vända dig och vilka uppgifter vi kan behöva från dig.

Frågor och svar på var handlingar finns i kommunen

Kommunarkivet har betygskataloger och kopior av betyg från grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Du kan beställa kopior av betyg från Tyresös kommunarkiv via E-tjänstportalen. Det går även att beställa kopior av betyg från friskolor som ligger inom kommunen, dock inte från Kunskapsskolan. De betygen arkiveras i Stockholms stad.

För att kunna hitta ditt betyg behöver vi följande uppgifter:

 • Namn som du hade under skoltiden
 • Födelsedatum
 • Skola
 • Året du slutade skolan
 • Telefonnummer (dagtid)
 • Nuvarande namn och hemadress (om du vill få betyget hemskickat annars går det bra att hämta ut det i receptionen i kommunhuset)
 • E-postadress om du vill ha betyget skannat. Meddela att du ger ditt samtycke till detta eftersom det innebär en personuppgiftsbehandling som kommunen inte har annat rättsligt stöd för.

Beställ betygskopia via E-tjänstportalen Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta kommunarkivet via kommunarkivet@tyreso.se eller telefon 08-578 291 00 och be om att få prata med kommunarkivet.


Fram till 1984 finns bara ett urval av skolhälsovårdsjournaler kvar på grund av en tidigare gallringsregel. De journalerna rör personer som är födda dag 5, 15 och 25. Det kan dock förekomma journaler för personer födda andra dagar.

Från och med 1984 har alla journaler bevarats.

Det vi behöver för att kunna hitta din journal är:

 • Personnummer
 • Namn

Skolhälsovårdsjournalerna omfattas av sekretess. Det innebär att vi skickar kopior av dem med rekommenderat brev och då måste du hämta ut dem på posten. Du kan också hämta ut kopiorna i kommunhuset och då måste du visa legitimation i vår reception. Är det inte din egen journal du begär ut behöver vi få ett skriftligt medgivande från personen som journalen handlar om.

Du kan också kontakta kommunarkivet via kommunarkivet@tyreso.se eller telefon 08-578 291 00 och be om att få prata med kommunarkivet.

Barnhälsovårdsjournaler förvaras hos regionarkivet.

Regionarkivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För hjälp med handlingar som rör bygglov, planarbete, trafik och exploatering och park, kontakta Servicecenter via e-post servicecenter@tyreso.se eller telefon 08-578 291 00.

Ärenden som rör radon, avlopp och bergvärme fram till och med 2007 finns i kommunarkivet. Du kan kontakta kommunarkivet via e-post kommunarkivet@tyreso.se eller telefon 08-578 291 00.

Senare år, från 2008 och framåt, ansvarar Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för. Du kan kontakta dem via e-post miljokontoret@smohf.se eller telefon 08-606 93 00.

För att hitta en handling behöver vi veta:

 • Fastighetsbeteckning
 • Adress
 • Vad ärendet gäller

De senaste årens diarieförda handlingar finns hos förvaltningarna, som då ansvarar för utlämnande av de handlingarna. Kommunarkivet förvarar diarieförda ärenden fram till ca 2018.


Handlingar om adoption, placering och faderskap (från socialtjänst med föregångare) omfattas av sekretess och en sekretessprövning måste göras innan handlingarna kan lämnas ut. Du har rätt att ta del av den information som rör dig själv. Uppgifter om andra personer lämnas inte ut om det inte finns skriftligt medgivande från dem.

De uppgifter som arkivet behöver för att leta reda på ett ärende är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Moderns personnummer och namn
 • Faderns personnummer och namn
 • Eventuellt personnummer och namn på syskon
 • Telefonnummer (så att vi kan ställa kompletterande frågor)
 • Fullmakter från personer som kan tänkas vara omnämnda i akten (om det går, annars görs bedömningen utan dessa)

Du kan också kontakta kommunarkivet via kommunarkivet@tyreso.se eller telefon 08-578 291 00 och be om att få prata med kommunarkivet.

Från 2021 kommer Tyresö kommunarkiv kunna ta emot arkiv från föreningar och enskilda personer med anknytning till Tyresö för tillgängliggörande och bevarande.

Än så länge finns bara en handfull enskilda arkiv från bl.a. Hällberga gård, vägföreningar, scoutkår och en fotosamling från fotografen Peter Myhr.

Kontakta Tyresöarkivet via e-post kommunarkivet@tyreso.se.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 december 2023