Var finns handlingarna jag söker?

Här hittar du de vanligaste frågorna kring begäran av handlingar som kommer till kommunarkivet och kommunen. Läs om vart du ska vända dig och vilka uppgifter vi kan behöva från dig.

Frågor och svar på var handlingar finns i kommunen

Kommunarkivet har betygskataloger och kopior av betyg från grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Du kan beställa kopior av betyg från Tyresös kommunarkiv via E-tjänstportalen. Det går även att beställa kopior av betyg från friskolor som ligger inom kommunen, dock inte från Kunskapsskolan. De betygen arkiveras i Stockholms stad.

För att kunna hitta ditt betyg behöver vi följande uppgifter:

 • Namn som du hade under skoltiden
 • Födelsedatum
 • Skola
 • Året du slutade skolan
 • Telefonnummer (dagtid)
 • Nuvarande namn och hemadress (om du vill få betyget hemskickat annars går det bra att hämta ut det i receptionen i kommunhuset)
 • E-postadress om du vill ha betyget skannat. Meddela att du ger ditt samtycke till detta eftersom det innebär en personuppgiftsbehandling som kommunen inte har annat rättsligt stöd för.

Beställ betygskopia via E-tjänstportalenlänk till annan webbplats

Du kan också kontakta kommunarkivarie direkt via e-post maria.bring@tyreso.se eller telefon 08-578 292 36.

Fram till 1984 finns bara ett urval av skolhälsovårdsjournaler kvar på grund av en tidigare gallringsregel. De journalerna rör personer som är födda dag 5, 15 och 25. Det kan dock förekomma journaler för personer födda andra dagar.

Från och med 1984 har alla journaler bevarats.

Det vi behöver för att kunna hitta din journal är:

 • Personnummer
 • Namn

Skolhälsovårdsjournalerna omfattas av sekretess. Det innebär att vi skickar kopior av dem med rekommenderat brev och då måste du hämta ut dem på posten. Du kan också hämta ut kopiorna i kommunhuset och då måste du visa legitimation i vår reception. Är det inte din egen journal du begär ut behöver vi få ett skriftligt medgivande från personen som journalen handlar om.

Kontakta kommunarkivarien om du har frågor om skolhälsovårdsjournaler, via e-post maria.bring@tyreso.se eller telefon 08-578 292 36.

Barnhälsovårdsjournaler förvaras hos landstingsarkivet.

Landstingsarkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För hjälp med handlingar som rör bygglov, planarbete, trafik och exploatering och park, kontakta Servicecenter via e-post servicecenter@tyreso.se eller telefon 08-578 291 00.

Ärenden som rör radon, avlopp och bergvärme fram till och med 2007 finns i kommunarkivet. Du kan kontakta kommunarkivarien via e-post maria.bring@tyreso.se eller telefon 08-578 292 36.

Senare år, från 2008 och framåt, ansvarar Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för. Du kan kontakta dem via e-post miljokontoret@smohf.se eller telefon 08-606 93 00.

För att hitta en handling behöver vi veta:

 • Fastighetsbeteckning
 • Adress
 • Vad ärendet gäller

Kommunarkivet har diarieförda ärenden till och med 2009 med undantag för stadsbyggnadsförvaltningen som har sina egna diarieförda handlingar. För ärenden från 2010 och framåt kontakta respektive förvaltning.

Handlingar om adoption, placering och faderskap (från socialtjänst med föregångare) omfattas av sekretess och en sekretessprövning måste göras innan handlingarna kan lämnas ut. Du har rätt att ta del av den information som rör dig själv. Uppgifter om andra personer lämnas inte ut om det inte finns skriftligt medgivande från dem.

De uppgifter som arkivet behöver för att leta reda på ett ärende är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Moderns personnummer och namn
 • Faderns personnummer och namn
 • Eventuellt personnummer och namn på syskon
 • Telefonnummer (så att vi kan ställa kompletterande frågor)
 • Fullmakter från personer som kan tänkas vara omnämnda i akten (om det går, annars görs bedömningen utan dessa)

Kontakta kommunarkivarien via e-post maria.bring@tyreso.se eller telefon 08-578 292 36.

Tyresö kommun har inget lokalhistoriskt arkiv. I kommunarkivet finns en samling med blandad information från kommunens framväxt och intressanta milstolpar.

Tyresös kommunarkiv består av handlingar från kommunens förvaltningar och kommunägda bolag. I arkivet finns det handlingar från 1819 fram till nutid.

Kommunen bildades 1862 och innan dess utgjordes alla områden av socknar och härader.

De äldsta handlingarna i arkivet består av ritningar från Tyresös gamla tegelbruk och protokoll från sockenstämman samt klassböcker med betyg från skolorna i Brevik och på Gåsö. Det nyare arkivet är från början av 1900-talet och sträcker sig fram till idag. Allting bevaras fortfarande i pappersform men vissa handlingar finns digitalt hos kommunens verksamheter.

Kontakta kommunarkivarien via e-post maria.bring@tyreso.se eller telefon 08-578 292 36.

Du kan även kontakta Tyresö hembygdsförening för historiskt material.

Tyresö hembygdsföreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 november 2020