Politik och förtroendevalda

Tyresöborna väljer politiker som förtroendet att styra kommunen i kommunfullmäktige och nämnder. I politikerregistret hittar du kontaktuppgifter till alla förtroendevalda politiker.

Om politik och förtroendevalda

 • Så styrs Tyresö

  Tyresö kommun är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.
 • Kommunfullmäktige

  Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i allmänna val vart fjärde år. I Tyresö kommun har kommunfullmäktige 51 ledamöter.
 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ. I Tyresö kommun består kommunstyrelsen av 13 ledamöter och 13 ersättare.
 • Nämnder

  Kommunens förvaltningar styrs av nämnder som består av politiker. Nämnderna beslutar om mål och riktlinjer för sina områden. Målen kan du läsa om i nämndplanen för respektive nämnd. Varje år görs en ny nämndplan. Läs mer om varje nämnd nedan. En ändring i nämndorganisationen genomförs 1 januari 2019. Här finns alla sammanträdesdatum, dagordningar och protokoll (Insyn) Alla politiker i nämnderna hittar du i Politikerregistret
 • Förtroendevalda

  Här hittar du kontaktuppgifter till de förtroendevalda i Tyresö kommun. De förtroendevalda politiker som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 50 procent av heltid kallas kommunalråd eller oppositionsråd, beroende på om de tillhör majoriteten eller oppositionen.
 • Politiska partier

  Här är kontaktuppgifter till de politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige.
 • Beredningar, råd och utskott

  Kommunfullmäktige beslutar om vilka utskott som ska finnas i nämnderna. Kommunstyrelsen bestämmer vilka beredningar och utskott som ska finnas under dem.
Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 september 2018
Upp

Hitta på sidan