Politik och förtroendevalda

Tyresöborna väljer politiker som får förtroendet att styra kommunen i kommunfullmäktige och nämnder. I politikerregistret hittar du kontaktuppgifter till alla förtroendevalda politiker.

Om politik och förtroendevalda

 • Så styrs Tyresö

  Tyresö kommun är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.
 • Kommunfullmäktige

  Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i allmänna val vart fjärde år. Under mandatperioden 2022–2026 har kommunfullmäktige 61 ledamöter.
 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ. I Tyresö kommun består kommunstyrelsen av 15 ledamöter och 15 ersättare.
 • Tyresö kommuns politiska nämnder

  Kommunens förvaltningar styrs av nämnder som består av politiker. Nämnderna beslutar om mål och riktlinjer för sina områden. Målen kan du läsa om i nämndplanen för respektive nämnd. Varje år görs en ny nämndplan.
 • Politiska partier

  Här är kontaktuppgifter till de politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige.
 • Råd och utskott

  Kommunens råd, utskott och beredningar.
 • Politiker- och nämndregister

 • Politiska sekreterare

  Enligt 4 kap. 33 § kommunallagen (2017:725) får kommuner anställa politiska sekreterare för att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet.
 • Förtroendevalda

  Vi har samlat all information som berör dig som förtroendevald via länken nedan.
Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 november 2022

Hitta på sidan