Så styrs Tyresö

Tyresö kommun är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Tyresö leds under mandatperioden 2018-2022 av en allians bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Socialdemokraterna är Tyresös största parti med 15 mandat.

Mandatfördelning:

Socialdemokraterna 15
Moderaterna 14
Sverigedemokraterna 6
Liberalerna 5
Centern 3
Miljöpartiet de Gröna 3
Vänsterpartiet 3
Kristdemokraterna 2

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans, de tar beslut i kommunövergripande frågor. Kommunfullmäktiges sammanträden kan man följa på webben, både direkt och i efterhand.

Läs mer om kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Läs mer om kommunstyrelsen

Kommunens förvaltningar styrs av nämnder som består av politiker. Nämnderna beslutar om mål och riktlinjer för sina respektive områden.

Läs mer om nämnderna

Läs mer om kommunens styrprocess

Tyresö kommuns politiska organisation 2019
Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 mars 2022

Hitta på sidan