Så styrs Tyresö

Tyresö kommun är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

De styr Tyresö

Från och med den 20 april 2023 är det Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Centerpartiet som styr Tyresö.

Anita Mattsson kommunstyrelsens ordförande

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2022 valdes Anita Mattsson (S) till kommunstyrelsens ordförande. Mats Lindblom är 1:a vice ordförande och Anki Svensson 2:a vice ordförande.

Mandatfördelning 2023:

Socialdemokraterna 20
Moderaterna 17
Sverigedemokraterna 9
Liberalerna 4
Centerpartiet 3
Miljöpartiet de Gröna 3
Vänsterpartiet 3
Kristdemokraterna 2

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans, de tar beslut i kommunövergripande frågor. Kommunfullmäktiges sammanträden kan man följa på webben, både direkt och i efterhand.

Läs mer om kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Läs mer om kommunstyrelsen

Kommunens förvaltningar styrs av nämnder som består av politiker. Nämnderna beslutar om mål och riktlinjer för sina respektive områden.

Läs mer om nämnderna

Läs mer om kommunens styrprocess

Politikerregister

I kommunens politikerregister finns kontaktuppgifter till förtroendevalda i Tyresö kommun. Där finns även förtroendevalda från föregående mandatperiod.

Politiker- och nämndregister Länk till annan webbplats.

Tyresö kommuns politiska organisation 2019
Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 januari 2024