Så styrs Tyresö

Tyresö kommun är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Tyresö leds under mandatperioden 2015-2018 av en allians bestående av Moderata samlingspartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Moderaterna är Tyresös största parti med 18 mandat.

Mandatfördelning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans, de tar beslut i kommunövergripande frågor. I Tyresö har Moderaterna tillsammans med Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern majoritet i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges sammanträden kan man följa på webben, både direkt och i efterhand. Ett snabbprotokoll läggs också ut på webben dagen efter sammanträdena.

Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Kommunens förvaltningar styrs av nämnder som består av politiker. Nämnderna beslutar om mål och riktlinjer för sina respektive områden.

Här kan du läsa om kommunens styrprocess

Kommunens politiska organisation

 

Tyresö kommuns politiska organisation 2018
Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 april 2018
Upp