Så styrs Tyresö

Tyresö kommun är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Tyresö leds under mandatperioden 2018-2022 av en allians bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Socialdemokraterna är Tyresös största parti med 15 mandat.

Mandatfördelning

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans, de tar beslut i kommunövergripande frågor. Kommunfullmäktiges sammanträden kan man följa på webben, både direkt och i efterhand. Ett snabbprotokoll läggs också ut på webben dagen efter sammanträdena.

Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Kommunens förvaltningar styrs av nämnder som består av politiker. Nämnderna beslutar om mål och riktlinjer för sina respektive områden.

Här kan du läsa om kommunens styrprocess

Här kan du läsa om de olika nämnderna


Tyresö kommuns politiska organisation 2019
Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 januari 2019
Upp

Hitta på sidan