Förtroendevalda

Här hittar du de förtroendevalda i Tyresö kommun. De förtroendevalda politiker som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 50 procent av heltid kallas kommunalråd eller oppositionsråd, beroende på om de tillhör majoriteten eller oppositionen.

Politikerregister

I kommunens politikerregister finns kontaktuppgifter till förtroendevalda i Tyresö kommun. Där finns även förtroendevalda från föregående mandatperiod.

Politiker- och nämndregister Länk till annan webbplats.

Kommunalråd mandatperioden 2019-2022

Anita Mattsson (S), ordförande kommunstyrelsen
Mats Lindblom (L), förste vice ordförande kommunstyrelsen
Jannice Rockstroh (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden
Ajda Asgari (MP), ordförande arbetsmarknads- och socialnämnden

Oppositionsråd

Anki Svensson (M), andre vice ordförande kommunstyrelsen

Arvoden

Kommunfullmäktige fattar i samband med varje ny mandatperiod beslut om regler för ersättningar till förtroendevalda samt om nivåer för ersättningarna. Förtroendevalda i Tyresö kommun får ersättning för sitt arbete i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder enligt beslut.

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda (gäller från 2021-01-01) , 738.9 kB.

Regler för ersättares tjänstgöring 2019-2022 , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 juni 2021