Förtroendevalda

De förtroendevalda politiker som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 50 procent av heltid kallas kommunalråd eller oppositionsråd, beroende på om de tillhör majoriteten eller oppositionen.

Kommunalråd mandatperioden 2015-2018

Fredrik Saweståhllänk till annan webbplats (M), ordförande kommunstyrelsen
Ann-Christin Svenssonlänk till annan webbplats (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden
Mats Lindblomlänk till annan webbplats (L), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen
Dick Bengtsonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (M) Socialnämndens ordförande

Oppositionsråd

Anita Mattssonlänk till annan webbplats (S), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen
Förteckning över förtroendevalda i Tyresö kommun hittar du i kommunens politikerregister. Där finns även förtroendevalda från föregående mandatperiod.

Politikerregister länk till annan webbplats

Arvoden

Kommunfullmäktige fattar i samband med varje ny mandatperiod beslut om regler för ersättningar till förtroendevalda samt om nivåer för ersättningarna. Förtroendevalda i Tyresö kommun får ersättning för sitt arbete i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder enligt beslut.

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda

Senast reviderade årsarvoden och timarvoden för förtroendevalda

Regler för ersättares tjänstgöring 2015-2018

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 augusti 2018
Upp