Förtroendevalda

Här hittar du kontaktuppgifter till de förtroendevalda i Tyresö kommun. De förtroendevalda politiker som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 50 procent av heltid kallas kommunalråd eller oppositionsråd, beroende på om de tillhör majoriteten eller oppositionen.

I oktober och november 2018 väljs kommunalråd för kommande mandatperiod.

Kommunalråd mandatperioden 2015-2018

Fredrik Saweståhllänk till annan webbplats (M), ordförande kommunstyrelsen
Ann-Christin Svenssonlänk till annan webbplats (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden
Mats Lindblomlänk till annan webbplats (L), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen
Dick Bengtsonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (M), socialnämndens ordförande

Oppositionsråd

Anita Mattssonlänk till annan webbplats (S), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen

Politikerregister

I kommunens politikerregister finns kontaktuppgifter till förtroendevalda i Tyresö kommun. Där finns även förtroendevalda från föregående mandatperiod.

Politiker- och nämndregister länk till annan webbplats

Arvoden

Kommunfullmäktige fattar i samband med varje ny mandatperiod beslut om regler för ersättningar till förtroendevalda samt om nivåer för ersättningarna. Förtroendevalda i Tyresö kommun får ersättning för sitt arbete i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder enligt beslut.

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda

Senast reviderade årsarvoden och timarvoden för förtroendevalda

Regler för ersättares tjänstgöring 2015-2018

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 oktober 2018
Upp