Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ. I Tyresö kommun består kommunstyrelsen av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Anita Mattsson är kommunstyrelsens ordförande

Anita Mattsson (S) är kommunstyrelsens ordförande, Anki Svensson är 1:a vice ordförande och Per Carlberg (SD) är 2:a vice ordförande.

Läs om hur kommunen styrs

Kommunstyrelsen ska följa de andra nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter och bevaka utvecklingen på områden som har betydelse för kommunen.

Kommunstyrelsen har också till uppgift att bereda ärenden till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen sammanträder i regel en gång per månad (inte juli). Dessa sammanträden är inte offentliga. Efter varje sammanträde publiceras en nyhet med länk till hela protokollet på webbplatsen Insyn.

Läs mer om sammanträden och protokoll

Ordförande

Kommunstyrelsens ordförande är Anita Mattsson (S)
1:e vice ordförande är Anki Svensson (M)
2:e vice ordförande är Per Carlberg (SD)

Alla ledamöter i kommunstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sekreterare

Kommunkansliet ansvarar för administrationen av kommunstyrelsens ärenden. Om du vill ta del av ärenden som ska behandlas kontakta kommunstyrelsens sekreterare Alice Berg på e-post: alice.berg@tyreso.se eller via telefon 08-578 283 29.

Beredningar, utskott och råd

Kommunstyrelsen har möjlighet att utse beredningar, utskott och kommunala råd.

Tyresö kommuns utskott och råd

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 31 maj 2024