Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ. I Tyresö kommun består kommunstyrelsen av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Kommunstyrelsen ska följa de andra nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter och bevaka utvecklingen på områden som har betydelse för kommunen.

Kommunstyrelsen har också till uppgift att bereda ärenden till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen sammanträder i regel en gång per månad (ej juli). Dessa sammanträden är inte offentliga. Efter varje sammanträde läggs en nyhet med länk till hela protokollet på webbplatsen Insyn.

Här finns sammanträden och protokoll

Beredningar, utskott och råd

Kommunstyrelsen har möjlighet att utse beredningar, utskott och kommunala råd.

Tyresö kommuns beredningar, utskott och råd hittar du här

Kommunstyrelsens ordförande är Anita Mattsson (S)
1:e vice ordförande är Mats Lindblom (L)
2:e vice ordförande är Anki Svensson (M)

Sekreterare

Kommunkansliet ansvarar för administrationen av kommunstyrelsens ärenden. Om du vill ta del av ärenden som ska behandlas kontakta kommunstyrelsens sekreterare Hillevi Elvhage tel, 08-578 295 16.

Ärenden och protokoll hittar du också via Insyn. länk till annan webbplats

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 28 juni 2019
Upp