Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ. I Tyresö kommun består kommunstyrelsen av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Kommunstyrelsen ska följa de andra nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter och bevaka utvecklingen på områden som har betydelse för kommunen.

Kommunstyrelsen har också till uppgift att bereda ärenden till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen sammanträder i regel en gång per månad (inte juli). Dessa sammanträden är inte offentliga. Efter varje sammanträde publiceras en nyhet med länk till hela protokollet på webbplatsen Insyn.

Insyn – här finns sammanträden och protokoll

Beredningar, utskott och råd

Kommunstyrelsen har möjlighet att utse beredningar, utskott och kommunala råd.

Tyresö kommuns beredningar, utskott och råd

Kommunstyrelsens ordförande är Anita Mattsson (S)
1:e vice ordförande är Mats Lindblom (L)
2:e vice ordförande är Anki Svensson (M)

Alla ledamöter i kommunstyrelsenlänk till annan webbplats

Sekreterare

Kommunkansliet ansvarar för administrationen av kommunstyrelsens ärenden. Om du vill ta del av ärenden som ska behandlas kontakta kommunstyrelsens sekreterare Hillevi Elvhage:

E-post: hillevi.elvhage@tyreso.se

Telefon: 08-578 295 16

Ärenden och protokoll hittar du också via Insyn länk till annan webbplats

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 september 2019
Upp