Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ. I Tyresö kommun består kommunstyrelsen av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Kommunstyrelsen ska följa de andra nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter och bevaka utvecklingen på områden som har betydelse för kommunen.

Kommunstyrelsen har också till uppgift att bereda ärenden till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen sammanträder i regel en gång per månad (inte juli). Dessa sammanträden är inte offentliga. Efter varje sammanträde publiceras en nyhet med länk till hela protokollet på webbplatsen Insyn.

Läs mer om sammanträden och protokoll Länk till annan webbplats.

Ordförande

Kommunstyrelsens ordförande är Anita Mattsson (S)
1:e vice ordförande är Mats Lindblom (L)
2:e vice ordförande är Anki Svensson (M)

Alla ledamöter i kommunstyrelsen Länk till annan webbplats.

Sekreterare

Kommunkansliet ansvarar för administrationen av kommunstyrelsens ärenden. Om du vill ta del av ärenden som ska behandlas kontakta kommunstyrelsens sekreterare Tanja Krsic på e-post: tanja.krsic@tyreso.se eller via telefon 08-578 295 38

Beredningar, utskott och råd

Kommunstyrelsen har möjlighet att utse beredningar, utskott och kommunala råd.

Tyresö kommuns beredningar, utskott och råd

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 maj 2021