Råd och utskott

Kommunens råd, utskott och beredningar.

Kommunfullmäktige beslutar om vilka utskott som ska finnas i nämnderna. Kommunstyrelsen bestämmer vilka beredningar och utskott som ska finnas under dem.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i uppgift att:

  • Kommunstyrelsens arbetsutskott är ett beredningsorgan som har till uppgift att bereda ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Därutöver ska utskottet besluta i de ärenden som delegerats till utskottet i delegationsordningen eller på annat sätt.
  • Utskottet har till uppgift att bevaka, följa och bereda frågor inom de områden som kommunstyrelsens reglemente omfattar.
  • Utskottet har därutöver i uppdrag att besluta om svar på de förslag inom kommunstyrelsens område som lämnats via Tyresöinitiativet. Utskottet överlämnar besvarandet till kommunstyrelsen i de fall utskottet bedömer att frågan är så pass omfattande att kommunstyrelsen bör besvara förslagsställaren.

Kommunstyrelsens arbetsutskott består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Utskottet har ett presidium med ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Kontakt

Sekreterare
Alice Berg
Telefon: 08-578 283 29
E-post: alice.berg@tyreso.se

Ordförande
Anita Mattsson (S)
E-post:anita.mattsson@tyreso.se

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen i samarbete med pensionärernas organisationer arbeta för goda levnadsförhållanden för äldre. För detta ändamål finns ett kommunalt pensionärsråd, KPR, knutet till kommunstyrelsen.

Sekreterare
Johanna Skybäck
Telefon: 08-578 283 88
E-post: johanna.skyback@tyreso.se

Ordförande
Anita Mattsson (S)
E-post: anita.mattson@tyreso.se

Här kan du läsa om kommunala pensionärsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådets uppgift är att bevaka och påverka så att Tyresö blir tillgängligt för alla oavsett funktionsnedsättning och ålder.

Sekreterare
Johanna Skybäck
Telefon: 08-578 283 88
E-post:
johanna.skyback@tyreso.se

Ordförande
Susann Ronström (S)
E-post: susann.ronstrom@tyreso.se

Här kan du läsa om kommunala tillgänglighetsrådet

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 maj 2024