Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i allmänna val vart fjärde år. I Tyresö kommun har kommunfullmäktige 51 ledamöter.

Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor som är av stor vikt eller av principiell betydelse för kommunen och dess invånare, bland annat om:

  • hur mycket invånarna ska betala i skatt till kommunen
  • taxor och andra avgifter
  • kommunens budget
  • större investeringar
  • planer och mål för verksamheten
  • vilka nämnder som finns i kommunen och hur de är organiserade.

Ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige ska vara förberedda av den nämnd som svarar för den ärendet. Ansvaret för att ärenden är beredda ligger hos kommunstyrelsen.

Ledamöterna kan väcka ärenden i fullmäktige genom att lämna in en motion. De kan också ställa frågor eller diskutera aktuella händelser genom interpellation och fråga. Om någon eller några av ledamöter inte delar majoritetens åsikt i ett ärende kan de lämna reservation.

Här finns sammanträden och protokoll

Webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden

Ordförande

Kommunfullmäktiges ordförande är Anders Linder (S)
1:e vice ordförande är Christina Melzén (L)
2:e vice ordförande är Sonja Gustafsson (M)

Sekreterare

Kommunkansliet ansvarar för administrationen av kommunfullmäktiges ärenden. Om du vill ta del av ärenden som ska behandlas, kontakta kommunkansliet.

Ärendelistor och protokoll finns på Insynlänk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 augusti 2019
Upp

Hitta på sidan