Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i allmänna val vart fjärde år. I Tyresö kommun har kommunfullmäktige 51 ledamöter.

Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor som är av stor vikt eller av principiell betydelse för kommunen och dess invånare, bland annat om:

  • hur mycket invånarna ska betala i skatt till kommunen
  • taxor och andra avgifter
  • kommunens budget
  • större investeringar
  • planer och mål för verksamheten
  • vilka nämnder som finns i kommunen och hur de är organiserade.

Ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige ska vara förberedda av den nämnd som svarar för ärendet. Ansvaret för att samtliga ärenden är beredda ligger hos kommunstyrelsen.

Ledamöterna kan väcka ärenden i fullmäktige genom att lämna in en motion. De kan också ställa frågor eller diskutera mer komplexa frågeställningar genom interpellationer.

Läs mer om sammanträden och protokoll

Webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden

Ordförande

Kommunfullmäktiges ordförande är Anders Linder (S)
1:e vice ordförande är Christina Melzén (L)
2:e vice ordförande är Sonja Gustafsson (M)

Alla ledamöter i kommunfullmäktigelänk till annan webbplats

Sekreterare

Kommunkansliet ansvarar för administrationen av kommunstyrelsens ärenden. Om du vill ta del av ärenden som ska behandlas kontakta kommunfullmäktiges sekreterare Päivi Sandholm på e-post: paivi.sandholm@tyreso.se eller via telefon 08-578 295 38.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 oktober 2019
Upp

Hitta på sidan