Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i allmänna val vart fjärde år. Under mandatperioden 2022–2026 har kommunfullmäktige 61 ledamöter.

Kommunfullmäktige fattar beslut i frågor som är av stor vikt eller av principiell betydelse för kommunen och dess invånare, bland annat om:

  • hur mycket invånarna ska betala i skatt till kommunen
  • taxor och andra avgifter
  • kommunens budget
  • större investeringar
  • planer och mål för verksamheten
  • vilka nämnder som finns i kommunen och hur de är organiserade.

Ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige ska vara förberedda av den nämnd som svarar för ärendet. Ansvaret för att samtliga ärenden är beredda ligger hos kommunstyrelsen.

Ledamöterna kan väcka ärenden i fullmäktige genom att lämna in en motion. De kan också ställa frågor eller diskutera mer komplexa frågeställningar genom interpellationer.

Läs mer om sammanträden och protokoll

Webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden

Ordförande

Kommunfullmäktiges ordförande är Anders Linder (S)
1:e vice ordförande är Alexander Enkvist (L)
2:e vice ordförande är Sonja Gustafson (M)

Alla ledamöter i kommunfullmäktige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sekreterare

Kommunkansliet ansvarar för administrationen av kommunstyrelsens ärenden. Om du vill ta del av ärenden som ska behandlas kontakta kommunfullmäktiges sekreterare Fanny Schörling på e-post: fanny.schorling@tyreso.se eller via telefon 08-578 295 38.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 mars 2024

Hitta på sidan