Trygg och säker som förtroendevald

Som förtroendevald finns det en risk att utsättas för trakasserier och hot i olika former, men många risker kan förebyggas genom kunskap och medvetenhet. Här får du konkreta råd om något skulle inträffa.

Varje år blir ett antal förtroendevalda utsatta för trakasserier och hot i olika former. Riskerna ökar i samband med en ökad exponering i massmedia, när känsliga frågor behandlas med mera.

Hot och trakasserier kan framkalla stress och oro hos den som blir utsatt. Det är därför viktigt att vara mentalt förberedd på de risker som du kan utsättas för och har kunskap om vad du ska göra om något skulle inträffa.

Säkerhetsenheten har tagit fram ett koncept som ger konkreta råd för:

  • Hur du kan förebygga trakasserier, hot och våld.
  • Vad du kan/bör göra om du råkar ut trakasserier, hot och våld.

Folder med checklistor vid oönskade situationer

Då ingen händelse är den andra lik går det inte att fastställa ett exakt arbetsförlopp men i foldern "Vägledning till trygg och säker som politiker" finns checklistor som kan användas som ett stöd i arbetet med att förebygga och hantera oönskade situationer. Checklistorna ska ses som ett stöd och en minneslista.

Handbok för personlig säkerhet

Säkerhetspolisen har tagit fram en handbok där man har samlat olika råd kring den personliga säkerheten.

Riskkort att ha i plånboken

Det finns ett så kallat riskkort med råd om vad du ska göra i utsatta situationer. Kortet är litet och får plats i exempelvis en plånbok eller fickan. Beställs hos säkerhetschefen, se kontaktuppgifter under Kontakt, längts upp på sidan, under sidans namn.

SKR:s arbete mot hot, hat och våld mot förtroendevalda

Läs om Sveriges kommuner och Regioners arbete för att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda. Se också deras utbildningsserie i tre steg på ämnet.

Webbaserad utbildning ”Trygg Politiker”

Det finns en webbaserad utbildning som riktar sig till dig som förtroendevalda inom kommun. Utbildningen fokuserar på två delar – hemma och livet som politiker.

  • Vad kan det föra med sig att jag är en offentlig person?
  • Innebär det även risker för min familj?

Det rör sig om praktiska tips som hjälper till att förebygga risker.

Utbildningen finns på intranätet via länken nedan. OBS! För att komma åt intranätet behöver du befinna dig innanför kommunens brandväggar eller logga in med BankID.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 maj 2024