Trygg och säker som förtroendevald

Varje år blir ett antal förtroendevalda utsatta för trakasserier och hot i olika former. Riskerna ökar i samband med en ökad exponering i massmedia, när känsliga frågor behandlas med mera.

Många risker kan förebyggas genom kunskap och medvetenhet. Hot och trakasserier kan framkalla stress och oro hos den som blir utsatt. Det är därför viktigt att vara mentalt förberedd på de risker som du kan utsättas för och att du har kunskap om vad du ska göra om något skulle inträffa.
Säkerhetsenheten har tagit fram ett koncept som ger konkreta råd för:

  • Hur du/ni kan förebygga trakasserier, hot och våld
  • Vad du kan/bör göra om du råkar ut trakasserier, hot och våld

Folder "Vägledning till trygg och säker som politiker"

I vägledningen finns checklistor som kan användas som ett stöd i arbetet med att förebygga och hantera oönskade situationer.

Då ingen händelse är den andra lik går det inte att fastställa ett exakt arbetsförlopp.
Checklistorna ska därför ses som ett stöd och som en minneslista.

Hämta hem foldern i pdf-format , 180.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Webbaserad utbildning i ”Trygg Politiker”

En webbaserad utbildning är framtagen som riktar sig till dig som förtroendevalda inom kommun.
Utbildningen fokuserar på två delar: Hemma och livet som politiker. Vad kan det föra med sig att jag är en offentlig person? Innebär det även risker för min familj?
Kunskaperna får man själv upptäcka och det rör sig om praktiska tips som hjälper till att förebygga risker.

Riskkort

Ett kort att stoppa i plånboken eller fickan där du snabbt kan få råd i en utsatt situation.

Inloggning och Riskkort erhålls från Säkerhetsenheten i kommunen eller via intranätet.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 4 januari 2022