Politiska sekreterare

Enligt 4 kap. 33 § kommunallagen (2017:725) får kommuner anställa politiska sekreterare för att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet.

Arbetet som politisk sekreterare innebär bland annat att samordna partiets kommunikation, genom kontakter med media, allmänhet och den egna partigruppen. Vidare ska de politiska sekreterarna också arbeta för att utveckla det politiska arbetet i kommunen. Politiska sekreterare får inte anställas för längre tid än till utgången av det år då val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet.

Politiska sekreterare i Tyresö kommun

I Tyresö kommun beslutade kommunstyrelsen den 20 december 2022, § 122, att politiska sekreterare anställs för mandatperioden 2023-2026. Tjänsterna fördelas mellan de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige i proportion till antalet mandat. Fördelningen för respektive parti anges inom parentes nedan.

Socialdemokraterna (2,0)
Karin Ljung, tel 08-578 281 46
Erivan Waysi, tel 08-578 280 74

Moderaterna (2,0)
Mikael Onegård, tel 08-578 295 73
Jeanette Hellmark

Sverigedemokraterna (1,40)
Tony Björklund, tel 08-578 298 12
Elisabet Mellström, tel 08-578 292 18

Liberalerna (0,85)
Elias Olsson, tel 08-578 291 35

Miljöpartiet (0,70)
Hampus Rubaszkin, tel 073 263 57 55

Vänsterpartiet (0,70)
David Mellqvist, tel 070 488 98 07

Centerpartiet (0,70)
Katharina Rath, tel. 08-578 291 71

Kristdemokraterna (0,50)
Ulf Perbo
Leif Kennerberg

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 februari 2024