Förvaltningar, bolag och fastigheter

Kommunens organisation består av fem förvaltningar, ett kommunalt bolag och kommunala fastigheter. Vissa verksamheter har vi tillsammans med andra aktörer.

Om förvaltningar, bolag och fastigheter

 • Förvaltningar och bolag

  Tyresö kommun har cirka 3 000 anställda – de flesta arbetar inom vård, förskola och skola. Organisationen består av fem förvaltningar och ett bolag.
 • Kommunledningsgrupp

  Ledningsgruppen ska stödja kommundirektören i uppdraget att samordna och utveckla den kommunala verksamheten utifrån det mandat och uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen.
 • Samverkan och samarbeten

  Här finns olika samverkansformer som Tyresö kommun deltar i.
 • Kommunens fastigheter

  Tyresö kommun äger och förvaltar många olika fastigheter. Lokalerna används främst för att bedriva kommunal verksamhet.
 • Hyresgäst i kommunala fastigheter

  Här har vi samlat information för dig som hyr lokal och är hyresgäst i kommunala fastigheter genom fastighetsenheten.
Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 31 januari 2023

Hitta på sidan