Samverkan och samarbeten

Här finns olika samverkansformer som Tyresö kommun deltar i.

Tyresö samarbetar ofta med Södertörnskommunerna – Haninge, Huddinge, Botkyrka, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Nykvarn – och även med grannkommunerna Stockholm och Nacka. Vi samverkar också allt mer i nätverk med till exempel näringslivet, organisationer och högskolor.

Kommunalförbund är också en form för samverkan kring olika kommunala angelägenheter. Tyresö är med i två förbund, Södertörns Brandförsvarsförbund och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF).

Tyresö har också en gemensam överförmyndarnämnd med kommunerna Nynäshamn och Haninge.

Aktuella samarbeten

 • Södertörnssamarbetet

  Tyresö är en av åtta kommuner som samverkar inom Södertörnssamarbetet. Syftet med samarbetet är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen.
 • Samordningsförbundet Östra Södertörn

  Samordningsförbundet Östra Södertörn samordnar rehabiliteringsinsatser från samhällets sida.
 • Stockholm Business Alliance

  Stockholm Business Alliance är namnet på ett unikt näringslivspolitiskt kommunsamarbete i Stockholmsregionen. Det gemensamma varumärket är ”Stockholm –The Capital of Scandinavia”.
 • Internationell verksamhet

  Tyresö deltar i internationellt samarbete framför allt inom EU.
 • Arbetsmarknad

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 november 2021

Hitta på sidan