Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Samverkan och samarbeten

Här finns olika samverkansformer som Tyresö kommun deltar i.

Tyresö samarbetar ofta med Södertörnskommunerna – Haninge, Huddinge, Botkyrka, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Nykvarn – och även med grannkommunerna Stockholm och Nacka. Vi samverkar också allt mer i nätverk med till exempel näringslivet, organisationer och högskolor.

Kommunalförbund är också en form för samverkan kring olika kommunala angelägenheter. Tyresö är med i två förbund, Södertörns Brandförsvarsförbund och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF).

Tyresö har också en gemensam överförmyndarnämnd med kommunerna Nynäshamn och Haninge.

Aktuella samarbeten

 • Södertörnssamarbetet

  Det finns en lång tradition av samarbete mellan de åtta kommunerna på Södertörn. Gemensamma bolag och organisationer, benchmarking, opinionsbildning och utvecklingsprojekt är konkreta exempel på former för det intensiva samarbetet.
 • Stockholm Business Alliance

  Stockholm Business Alliance är namnet på ett unikt näringslivspolitiskt kommunsamarbete i Stockholmsregionen. Det gemensamma varumärket är ”Stockholm –The Capital of Scandinavia”.
 • Internationell verksamhet

  Tyresö deltar i internationellt samarbete framför allt inom EU.
 • Samordningsförbundet Östra Södertörn

  Förbundet samordnar rehabiliteringsinsatser från samhällets sida.
 • Arbetsmarknad

Sidan publicerad av: webmaster@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 mars 2018
Upp

Hitta på sidan