Samverkan och samarbeten

Här finns olika samverkansformer som Tyresö kommun deltar i.

Tyresö samarbetar ofta med Södertörnskommunerna – Haninge, Huddinge, Botkyrka, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Nykvarn – och även med grannkommunerna Stockholm och Nacka. Vi samverkar också allt mer i nätverk med till exempel näringslivet, organisationer och högskolor.

Kommunalförbund är också en form för samverkan kring olika kommunala angelägenheter. Tyresö är med i två förbund, Södertörns Brandförsvarsförbund och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF).

Tyresö har också en gemensam överförmyndarnämnd med kommunerna Nynäshamn och Haninge.

Aktuella samarbeten

 • Södertörnssamarbetet

  Det finns en lång tradition av samarbete mellan de åtta kommunerna på Södertörn. Gemensamma bolag och organisationer, benchmarking, opinionsbildning och utvecklingsprojekt är konkreta exempel på former för det intensiva samarbetet.
 • Stockholm Business Alliance

  Stockholm Business Alliance är namnet på ett unikt näringslivspolitiskt kommunsamarbete i Stockholmsregionen. Det gemensamma varumärket är ”Stockholm –The Capital of Scandinavia”.
 • Internationell verksamhet

  Tyresö deltar i internationellt samarbete framför allt inom EU.
 • Samordningsförbundet Östra Södertörn

  Förbundet samordnar rehabiliteringsinsatser från samhällets sida.
 • Din väg till arbete

  Sysselsättningsgraden i Tyresö är förhållandevis hög. Det beror mycket på det attraktiva läget i den dynamiska Stockholmsregionen, men också på ett aktivt arbete för att hjälpa medborgarna ut på arbetsmarknaden. Du som är arbetslös och mellan 16 och 64 år kan få stöd, vägledning och praktik.
Sidan publicerad av: webmaster@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 mars 2018
Upp

Hitta på sidan